hlava
uvodni stranasluzbydokumenty
cenik
reference
kontaktyodkazy

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze bytového družstva Herálecká III 959 a 1582 se bude konat dne 9. května 2023 v přízemí domu 959 od 18:00.

Zastupování při hlasování je možné pouze po předložení plné moci.

Program schůze:

1. Schválení programu schůze
2. Hospodaření BD
3. Zpráva kontrolní komise
4. Správa a údržba domu, realizace v roce 2021
5. Různé

V Praze, dne 21. dubna 2023

Za představenstvo Kateřina Břízová a Anna Kopecká

 
 
pata
     
home home