hlava
uvodni stranasluzbydokumenty
cenik
reference
kontakty
odkazy

 

Naše služby

sluzby-panak
 

sprava

Technická a administrativní správa

 1. hlídání termínů povinných revizí a jejich zajištění (elektřina, plyn, výtahy, požární prevence), evidence revizních zpráv
 2. jednání s dodavateli služeb dle pokynů mandanta (např. voda, elektřina, odpad, teplo apod.)
 3. součinnost při výběru specializované firmy na údržbu a opravy, úklid, deratizace, havarijní službu aj.
 4. zavedení pasportů bytů a domu do elektronické podoby
 5. vyhotovení a evidence standardních nájemních smluv
 6. zajištění standardních výpovědí nájemních smluv
 7. vyhotovení evidenčních listů
 8. součinnost při tvorbě nájemného bytů a nebytů a záloh na služby
  v souladu s obecně platnými předpisy pro družstva, spol. s r.o.
  i společenství vlastníků
 9. vedení předpisů nájemného bytů i nebytů a záloh na služby spojených s užíváním bytů a nebytů včetně změn podle změnových listů
 10. zajištění agendy týkající se úhrad spojených s užíváním bytu prostřednictvím SIPO
 11. evidence plateb nájemníků a vlastníků
 12. vyhotovení přehledu předpisů a plateb (včetně evidence dlužníků)
  v požadovaných termínech a jejich zaslání v elektronické podobě
 13. upomínání dlužníků na žádost a náklady mandanta

ucetni

Účetní služby

 1. vedení účetnictví mandanta v souladu s obecně platnými předpisy
 2. zpracování účetních výkazů v požadovaných termínech včetně roční účetní závěrky a jejich zaslání v elektronické podobě
 3. přehledné vedení nákladů, které se týkají správy a údržby nemovitosti
 4. upozorňování na nedostatky předložených dokladů, zejména jejich úplnost a správnost
 5. vedení karet majetku
vyuctovani

Roční vyúčtování služeb

 1. pro družstva a s.r.o. provedení ročního vyúčtování záloh na služby v souladu s obecně platnými předpisy
 2. pro společenství vlastníků provedení vyúčtování veškerých nákladů a záloh na služby v souladu s obecně platnými předpisy a pokyny mandanta
 3. příprava podkladů pro rozúčtovací firmy (teplo, voda)
 4. evidence tvorby a čerpání dlouhodobých záloh na opravy na jednotlivé členy nebo vlastníky
nadstandart

Nadstandardní služby

 1. komplexní vedení mzdové agendy
  - mzdové listy
  - zpracování ročního zúčtování daně pro právnickou osobu
  - potvrzení o příjmech jednotlivých zaměstnanců a členů statutárních orgánů
  - zpracování evidenčních listů zaměstnanců pro správu sociálního zabezpečení
 2. pro vlastníky bytů potvrzení o příjmu ze společných prostor podle výše spoluvlastnického podílu
 3. příprava a distribuce složenek, šeků
 4. kopírovací služby
 5. vyhotovení zprávy o hospodaření za uplynulý rok
 6. zpracování podkladů pro úvěr
 7. vypracování statistických výkazů
 8. ekonomické poradenství
 9. metodické poradenství k vedení pokladny, knihy faktur apod.
 10. vypracování účetních směrnic
 11. zajištění poradenství při stavebních činnostech
 12. zasílání výstupů dle bodů 1.l) a 2.b) v tištěné podobě
 13. zasílání měsíčních faktur v tištěné podobě
 14. využití schránek pro předávání dokladů mandatáři
 15. vedení podúčtů v souladu s etickými principy
 16. zajištění poradenství v případech likvidace subjektu a přechodu na SVJ
 17. jednání s úřady dle pověření klienta
 18. přefakturace nákladů


poradce

Daňové poradenství

 1. daň z příjmu právnických osob
 2. daň z příjmu fyzických osob
 3. daň z přidané hodnoty
 4. daň z převodu nemovitosti
 5. daň z nemovitosti
 6. silniční daň
 7. daňová optimalizace odměn statutárním orgánům
 8. daňová optimalizace při převodu/prodeji  bytů
 9. daňové poradenství před vznikem společenství vlastníků

 

likvidace firem

Likvidace firem

 1. likvidace bytových družstev
 2. likvidace bytových s.r.o.
 3. likvidace podnikatelských subjektů

havarijni sluzby

Havarijní servis

Havarijní servis zajišťujeme dodavatelsky s firmou, která v rámci spolupráce našim klientům neúčtuje havarijní paušál. Platíte tedy jen uskutečněné výjezdy. S firmou jsou výborné zkušenosti.

 

kontroly na uradech

Zajišťování kontrol na úřadech

Na základě jednorázové nebo dlouhodobé plné moci za Vás absolvujeme pravidelnou nebo mimořádnou kontrolu na finančním úřadu, na správě sociálního zabezpečení nebo u zdravotních pojišťoven.

 

 

 

 

 

 
 
pata
     
home home